Závěrečné shrnutí

Prohlášení překladatele:

Tento článek není mým dílem. Právoplatným majitelem jsou autor Evan Powell a webové stránky www.ProjectorCentral.com. Jedná se pouze o překlad původního článku v anglickém jazyce a já děkuji za možnost článek přeložit.
Originál článku najdete na ProjectorCentral.com.

* * * * *

Porovnání těchto dvou určitých DLP a 3LCD projektorů ukazují, že tradiční údaj ANSI lumeny i nový údaj Barevný světelný výstup mohou být vysoce zavádějící, ale z rozdílných důvodů.

Údaj ANSI lumeny je problém, protože nebere v úvahu ani barevný jas ani přesnost zobrazení barev. Vědět, že je projektor ohodnocen 3.000 ANSI lumeny nám neřekne nic o sytosti barev, přesnosti barev, barevném nádechu obrazu nebo jak potemnělé barvy mohou být. Projektory mohou a často i promítají na úrovni svého výstupu ANSI lumenů jasné, ale nevábné obrázky. Kolik jasu musíte obětovat, abyste dostali vyrovnaný obraz? ANSI lumeny vám neporadí. Takže to v podstatě není žádný standard.

A do zmatků kolem ANSI lumenů přichází nový údaj CLO, který má stejná omezení, která postihují pojem ANSI lumenů: Nebere v úvahu přesnost barevného zobrazení a neřekne nám nic o tom, jestli je projektor kalibrován tak, aby dosáhl detailů v oblastech vysokého jasu. Takže máte údaje k projektoru, které říkají „ANSI lumeny: 3.000 a Barevný světelný výstup: 3.000“ a stejně skončíte s obrazem, na který byste se nechtěli dívat.

Přes všechny vady, které sdílí s ANSI lumeny, údaj CLO poukazuje na opravdový rozdíl mezi tím, jak se tvoří bílé a barevné světlo na troj-čipových projektorech v porovnání s jedno-čipovými DLP projektory. Prakticky řečeno, CLO je použito jako marketingový nástroj ke zvýraznění toho, co několik výrobců 3LCD vidí jako slabinu v konstrukci jedno-čipových DLP projektorů. Výrobci DLP oponují, že bílý filtr vůbec není slabina, ale spíše, že větší množství bílého světla zvyšuje čistotu barev a zdánlivý kontrast obrazu a tedy by mělo být považováno za výhodu.

Dejme stranou marketingové řečičky, tato studie ukazuje, že barevná omezení v jedno-čipových DLP projektorech mohou být opravdová. A to až do bodu, kdy zastáncům CLO může být dáno zapravdu. Kupující by si měli být vědomi, že LCD a DLP projektory se stejnou hodnotou ANSI lumenů jim nemusí nabídnout stejnou míru barevného jasu. Na druhou stranu to, že CLO není založeno na žádném standardu vyvážení barev, otevírá bránu stejné dávce kritiky, jako se dostává ANSI lumenům. V tomto testu ztratil náš LCD projektor 24% svého jasu jen proto, abychom se zbavili modrozeleného nádechu bílého světla a dostalo se nám detailů v oblastech vysokého jasu. Takže, pokud projektor ohodnocený 4.000 lumeny Barevného světelného výstupu vydává pouze 3.040 lumenů ve chvíli, kdy obraz vypadá dobře, je to něco, co by kupující měli vědět také. CLO ale o této vadě na kráse mlčí.

Specifikování je a vždy bylo marketingovou hrou, alespoň ve vztahu s jasem a kontrastem, a tak spory budou pokračovat. Jedna věc je jistá – tato debata zvýší povědomý o nejen nedostatečnostech hodnot ANSI lumenů, ale i o nedostatečnosti všech pokusů ohodnotit jas projektoru bez všeobecnější a široce přijatelné sbírky standardů.