ANSI Lumeny proti Barevnému světelnému výstupu

Technické problémy a debata konkurentů

Evan Powell (ProjectorCentral.com)

* * * * *

Prohlášení překladatele:

Tento článek není mým dílem. Právoplatným majitelem jsou autor Evan Powell a webové stránky www.ProjectorCentral.com. Jedná se pouze o překlad původního článku v anglickém jazyce a já děkuji za možnost článek přeložit.
Originál článku najdete na ProjectorCentral.com.

* * * * *

Mohli jste si všimnout, že mnoho výrobců projektorů nyní na svých katalogových listech zároveň s tradiční hodnotou ANSI Lumenů publikuje i nový kontroverzní údaj označovaný jako Barevný světelný výstup (CLO = Color Light Output).
Nač jsou nám dva různé způsoby, jak změřit jasnost projektoru? V tomto článku prozkoumáme, jak se Barevný světelný výstup liší od ANSI lumenů a co to pro vás, jako kupující, znamená.

Záleží na CLO?

Obhájci CLO údaje argumentují, že jelikož troj- a jedno-čipové projektory vytvářejí bílé a barevné hodnoty rozdílně, údaj ANSI lumenů není vhodný způsob porovnání jejich jasu. Rozhodně, pokud 3LCD projektor a DLP projektor mají oba 3.000 ANSI lumenů (což je hodnocení pouze bílého jasu), znamená to, že oba mohou mít podobné výsledky v testu projekce bílé. Ale zdůrazňují: „Kdo sleduje test projekce bílé? Není víc důležité vědět, jak jasné jsou projektory, když zobrazují celobarevné obrazy?“ A i když mají oba, 3LCD i DLP projektory výstup 3.000 lumenů bílého světla, barevné obrazy s DLP projektorem jsou často méně jasné než s 3LCD projektorem. Je ale argumentováno, že údaj CLO počítá s barevným jasem a dává tak kupujícím více informací o projektorech.
„Ne tak rychle, chlape,“ ozývají se ti, kteří namítají proti údaji CLO. Ačkoli CLO měří barevný jas, neberou v úvahu přesnost (přirozenost) barev. Aby se z 3LCD projektoru dostaly nejvyšší hodnoty ANSI lumenů a CLO, všechny tři čipy musí být naprosto otevřené. A v případě, že UHP lampa za nimi má zelený nádech, což obvykle má, potom i bílé světlo na projekční ploše bude mít zelený nádech. Takže můžete mít projektor s hodnotami 3.000 ANSI lumenů pro bílé světlo a 3.000 lumenů na Barevný světelný výstup, ale obraz nebude vypadat dobře, protože rovnováha barev nebude správná. Protože ale údaj CLO neřeší vyvážení barev, nepřináší kupujícím nic nového nebo důležitého, co by mohli vzít do úvahy při porovnávání projektorů.

Na druhou stranu, DLP inženýři mohou kompenzovat zelený nádech většími červenými filtry, což způsobuje, že bílé světlo z DLP projektoru je často čistší a víc neutrálně bílé než co obvykle dostanete z 3LCD projektorů se všemi čipy otevřenými. Pokud se na 3LCD projektoru pokusíte vykalibrovat zelený nádech, jeho výstup jasu klesne a občas i o dost, a pak už by na zadaných hodnotách ANSI lumenů a CLO nemuselo vůbec záležet, protože budou neplatné. Takže jak přidání nové hodnoty jasu, která má stejné nedostatky jako hodnota ANSI lumenů, řeší jakékoli problémy ohledně jasu projektorů?

Věc se má tak, že obě strany debaty o CLO mají skvělé argumenty. Ale je mnohem snazší pochopit tento spor, pokud můžete sami vidět rozdíly mezi aktuálními obrazy než jen polemizovat nad koncepty. Což je to, co vám v tomto článku ukážeme.

Definice: ANSI Lumeny proti Barevnému světelnému výstupu

ANSI lumeny: Údaj ANSI lumeny měří nejjasnější bílou, kterou je projektor schopen vyprodukovat. Je měřen tak, že se na promítaném 100% bílém testovacím obrazu změří výstup jasu. Číslo, které získáte z tohoto čtení, řekněme 3.000 ANSI lumenů, je maximální bílý jas, kterého je projektor schopen.

Barevný světelný výstup („CLO“ = Color Light Output): Postup měření je podobná jako u měření ANSI lumenů, až na to, že místo bílého testovacího obrazu používáte červený, zelený a modrý. Pro každou barvu je změřen samostatný údaj, a ty se poté sečtou. Pokud se nyní dostaneme na hodnotu 3.000 lumenů, je to maximální jas barev, kterého je projektor schopen. Tento údaj je pak nazýván barevným jasem nebo Barevným světelným výstupem.

Proč každá různá technologie tvoří barvy jinak?

Všechny troj-čipové projektory, ať už se jedná o DLP, 3LCD nebo LCoS, mají tři nezávislé barevné kanály pro červenou, zelenou a modrou. Aby vyprodukovaly bílou, všechny tři barevné kanály se zapnou naplno. Z této definice vyplývá, že maximální Barevný světelný výstup a maximální Bílý světelný výstup jsou vždy stejné. Pokud je u projektoru údaj, že vyprodukuje hodnotu 3.000 ANSI lumenů, bude produkovat 3.000 lumenů i v Barevném světelném výstupu.

Na druhou stranu, u většiny jedno-čipových DLP projektorů vyrobených pro použití v podniku či ve školním sektoru, je barva tvořena točícím se barevným kolečkem, které má nejen červený, zelený a modrý filtr, ale také bílý filtr a možná dokonce i další filtry jako například azurový (cyan) nebo žlutý. Bílý filtr dovoluje bílému světlu z lamy obejít barevné filtry a ještě více projasnit obraz. Tím ale skončíte s velice jasnou bílou, kterou naměříte metodou pro měření ANSI lumenů. Ale pokud změříte jasnost červené, zelené a modré nezávisle na sobě a sečtete je, jak si to žádá metoda pro měření CLO, rozhodně se nedostanete na hodnotu bílého jasu. Takže na jedno-čipovém DLP projektoru s bílým filtrem na kolečku, hodnota CLO bude méně, a často o dost méně, než hodnota ANSI lumenů. Jelikož z CLO pro výrobce jedno-čipových DLP projektorů neplyne žádná marketingová výhoda, tito výrobci tuto hodnotu nikdy nezmiňují.

Základní otázkou ale je… jaký je v tom rozdíl?