Projekční plochy & tabule

S pořízením interaktivního projektoru je nutné také přemýšlet nad místem, kam budete promítat. Různé plochy nabízejí různé možnosti za různé ceny. Abyste zbytečně neinvestovali do něčeho, co neuplatníte, vždy musíte znát odpovědi alespoň na základní otázky:

1.  V jakém poměru obrazu promítá váš interaktivní projektor? Je to 4:3, 16:10 nebo 16:9 ?

2. Budete potřebovat na aktivní plochu psát dotykem elektronického pera? (např. BenQ MP780ST umožňuje bezkontaktní psaní na projekční plochu).

3. Bude projekční plocha napevno nebo ji bude nutné přemisťovat (schovávat)?

4. Z jaké vzdálenosti budete promítat?

5. Kolik peněz na to máte?

Pokud znáte odpovědi na předchozí otázky, mnohem snadněji vyberete tu správnou možnost z následujících:

Promítání na zeď

Pokud nechcete do projekční plochy investovat nebo chcete investovat jen málo, je promítání na zeď nejvhodnější možností. Některé interaktivní projektory jsou vybaveny přímo funkcí, která umožňuje promítat i na barevné zdi tak, aby barevný odstín zdi obraz doplňoval a ne rušil. Samozřejmě je potřeba brát tuto možnost s určitou rezervou a nepředpokládat, že bude obraz živě barvený i na zdi vínově červené barvy.

Kromě barevných odstínů je také potřeba myslet na jas a kontrast obrazu. Schopnost projekční plochy odrážet světlo je výhodou, která poskytuje kvalitní jas a kontrast obrazu. Na druhou stranu může dojít k tomu, že z některých pozorovacích úhlů může divák v obraze vidět tzv. hot spot (žhavé místo). To je místo v obraze, kde je odráženo příliš mnoho světla a pro lidské oko to může být nepříjemné a zároveň velice rušivé. Promítání na zeď spadá ovšem do kategorie vysoce matných projekčních ploch, kde určitě nehrozí oslňování odráženým světlem. Naopak obraz promítaný na zeď se stává mdlým, s nízkým kontrastem i jasem a to způsobuje, že bílá není bílá, ale spíše šedá.

Praktické využití interaktivního projektoru u promítání na zeď ovlivňuje především vaše využívání interaktivního pera. Ačkoliv většina výrobců interaktivních projektorů bez ostychu uvádí, že proměníte jakoukoliv plochu i zeď na interaktivní tabuli, tak sádru na opravu zdi do balení nepřidávají. Na interaktivní pera, která vyžadují kontakt s pevnou projekční plochou (většina), je potřeba někdy velice tlačit, abyste dosáhli kýžené nepřerušované čáry. Zatímco čáru z obrazu smažete interaktivní gumou, ze zdi ji dostanete neinteraktivní sádrou. Hrubost omítky má také za následek výrazné opotřebení plastových hrotů interaktivních per. Náhradní hroty ale bývají součástí balení.

Je na uváženou, jestli se vám pro využití interaktivního projektoru hodí právě zeď. Pokud nemáte prostředky pro pořízení některého z níže uvedených řešení projekčních ploch, pak si alespoň pořiďte interaktivní projektor s perem, které nevyžaduje kontakt s plochou, jako je například BenQ MP780ST.

Nevýhody:
– malý kontrast a jas
– omezené použití interaktivního pera

 

Výhody:
– bez nákladů
– není hot spot (nebo jen minimálně)
– libovolná velikost obrazu

Projekční tabule

Na trhu je mnoho bílých tabulí, které se používají pro projekci interaktivními i obyčejnými projektory. Výhodou použití bílé tabule s interaktivním projektorem by měla být především možnost využívat tabuli jak interaktivně, tak pro popis za sucha mazatelným fixem. Šetříte místo a rozšiřujete možnosti. Aby tomu tak ale skutečně bylo, musíte být schopni odlišit tabule vhodné pro projekci od tabulí vhodných jen pro popis fixem. V zásadě je lze rozdělit na tři skupiny:

1. Bílé tabule s lakovaným povrchem
Tyto tabule jsou nejlevnější variantou bílých tabulí a pro projekci také nejméně vhodnou. Dá se bez nadsázky říct, že pro projekci jsou naprosto nevhodné, pro jiné využití vhodné jen příležitostně. Bílá plocha je vlastně plech lakovaný bílým lakem. Tabule jsou proto krásně lesklé, ale při projekci odrážejí příliš mnoho světla do očí diváků a vytváří velký hot spot. Při dlouhodobém sledování můžete pocítit značnou únavu  očí. Do školního prostředí jsou tyto tabule nevhodné celkově. Lakovaný plech je totiž měkký a tahy perem ho narušují. Při intenzivním použití se brzy poškrábe a do škrábanců se zanáší nečistoty (nebo barva z fixů) a tabule šedne.
Pokud budete kupovat bílou tabuli, tak lakovaná bude ta, u které bude uvedena specifikace povrchu jako lakovaná nebo email popř email 250°C, což značí teplotu, při jaké byl plech vypalován. Pokud není u tabule uvedena specifikace povrchu, pak se s největší pravděpodobností jedná právě o lakovanou tabuli – ono se totiž není čím chlubit. Tyto tabule v zásadě nabízí všechny obchody s kancelářskými potřebami.

2. Bílé tabule s keramickým povrchem
Keramické tabule jsou asi jednou tak drahé, jako lakované tabule. Cena odpovídá kvalitě a životnosti tabule. Keramická plocha je tvořena jemnou směsí keramického prachu a jiných prvků, které jsou připečeny při teplotě okolo 800 °C na plech. Keramická tabule je díky tomuto postupu velice odolná proti jakémukoliv poškození. Při běžném popisování tabule fixy a interaktivním perem plochu nepoškodíte i když ji budete používat intenzivně mnoho let. I proto se maximálně hodí do školního prostředí.
Keramickou tabuli je možné standardně pořídit ve variantách pro popis za sucha mazatelným fixem (bílé, šedé, béžové) nebo ve variantách pro popis křídou (černé, zelené, modré). Plochy jsou vždy vysoce odolné a zároveň magnetické. Háček je v tom, že pokud použijete bílou keramickou tabuli pro projekci, tak budete vystavení velkému odlesku. Výjimkou jsou bílé keramické tabule s projekčním povrchem…

3. Bílé tabule s keramickým povrchem určeným pro projekci
Keramické tabule s projekčním povrchem jsou jednoznačně nejlepší volbou, pokud chcete kombinovat projekci s popisem fixem a ovládáním interaktivním perem. Mnoho výrobců interaktivních tabulí jde právě touto cestou a tento povrch na svých tabulích používá. V kombinaci s interaktivním projektorem získáte stejně hodnotnou interaktivní tabuli. Vlastnosti keramické tabule s projekčním povrchem jsou stejné jako je popsáno u bodu 2 výše. Povrch je ale matnější a bělejší. Získáte tak větší kontrast i jas obrazu a zároveň snížíte odlesk (hot spot).
Cena se oproti bílým keramickým tabulím výrazně neliší. Víte-li, že budete na tabuli promítat, pak rozhodně preferujte keramickou tabuli s projekčním povrchem. Problém je v tom, že jedná-li se o projekční nebo běžnou keramickou tabuli zjistíte až při projekci. Málokdo to rozezná pouhým pohledem na tabuli, nikdo to nepozná z fotky na internetu. Bohužel jsou u nás prodejci, kteří vydávají i lakované tabule za keramické vhodné pro projekci. Obracejte se proto na ověřené a speciální prodejce.

TIP! JAK POZNAT LAKOVANOU TABULI OD KERAMICKÉ ?

Když někdo prodává keramickou tabuli, tak počítá s tím, že má sloužit mnoho let a je proto obvykle masivní konstrukce. To znamená, že se neprohýbá, nevlní a vydrží i silný úder dlaní. Stoprocentně odlišíte lakovanou tabuli od keramické za pomocí ostrého předmětu (špendlík, kružítko, nůž). Zkuste udělat na tabuli ostrým předmětem rýhu – raději v rožku, než uprostřed tabule. Pokud se vám to lehce podaří, jedná se o lakovanou tabuli. Pokud to vyžaduje značnou sílu nebo to nejde vůbec, jedná se o keramickou tabuli.

Pouze jeden druh tabulí je ale skutečně vhodný pro projekci. Jedná se o projekční tabule s keramickým povrchem určeným právě pro projekci. Skutečná projekční tabule je matnější, než běžná bílá tabule, a proto snižuje nadbytečný odlesk. Nevytváří tak silné hot spoty a pro oko diváka je obraz příjemnější.

Projekční plátna

Stejně u jakékoliv jiné projekční plochy i u pláten platí, že musí odrážet právě tolik světla, aby uchovali vysoký jas a kontrast a přitom nezpůsobovali vysoký odlesk nebo hot spot nepříjemný pro oči. Pro využití s interaktivním projektorem narazíme na ovládání interaktivním perem. Plátno je měkké a při dotyku perem se vlní, což znesnadňuje ovládání a deformuje promítaný obraz. Na trhu je k dispozici mnoho různých typů pláten i povrchů v různých provedeních a cenách. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, pak rozhodně s projektorem, který umožňuje ovládání interaktivním perem bez kontaktu s plochou (například BenQ MP780ST). Základní rozdělení projekčních pláten je následující:

1. Projekční plátno umístěné pevně na zdi – hodí se pro stálé použité ve třídách či pro domácí využití. Oproti zdi nabízí mnohem lepší kvalitu obrazu. Na druhou stranu je méně stabilní.

2. Roletová plátna – jejich uplatnění je tam, kde potřebujete střídat prostředí. Plátna jsou srolována obvykle v tubusu a díky tomu můžete rychle zakrýt například tabuli. Plátno je ovšem umístěno v prostoru a proto jakýkoliv kontakt interaktivním perem s plochou způsobí velké chvění plátna.
3. elektricky navíjená plátna – jde o stejná plátna jako výše, s tím rozdílem, že jsou navíjena pomocí elektromotoru. Mohou být doplněny dálkovým ovládáním, což zvyšuje komfort.
4. mobilní plátna – jedná se o plátna umístěná na stojanech. Stojany mohou být skládací či na kolečkách. Jedná se o řešení, které umožní využít kvalitní obraz kdekoliv bez nutnosti složité montáže, ovšem stále se nabízí problém s ovládáním plochy.
Nevýhody:
– náchylné k poškození plochy
– omezené použití interaktivního pera (plátno se při kontaktu chvěje)
– nutné přesné nastavení obrazu na plátna  při změně místa

 

Výhody:
– mobilnost
– kvalitní obraz
– možnosti umístění a ovládání pláten